logoGesmedMail

Velluters contra la violència de gènere

Els teus ulls amb totes les mirades,
Van cridant paraules silenciades.

Velluters es mou en contra de la violència de genere.