23
Abr

Reunió del Consell de Persones Usuàries del centre de Cullera

La setmana passada es va reunir el Consell de Persones Usuàries del centre de Cullera. Aquest és un òrgan de participació de les persones residents per a la presa de decisions de la residència, capaç de canalitzar les seues opinions i propostes. El consell està integrat per representants de les persones residents i representants de l’Ajuntament de Cullera