57156434_2428316720733159_2106640986983205860_n

Reunió del Consell de Persones Usuàries del centre de Cullera

La setmana passada es va reunir el Consell de Persones Usuàries del centre de Cullera. Aquest és un òrgan de participació de les persones residents per a la presa de decisions de la residència, capaç de canalitzar les seues opinions i propostes. El consell està integrat per representants de les persones residents i representants de l’Ajuntament de Cullera