raga

Nova forma de connexió amb Palau de Raga

A Palau de Raga ja fem servir tablets per a que les persones residents puguen mantenir el contacte amb la familia.