74515508_2543731182522595_8494608598793732363_n

Formació a la Residència Municipal de Cullera

Pel nostre centre la formació del personal és un pilar fonamental. Les accions formatives contribueixen al nostre desenvolupament, com a centre de serveis sociosanitaris competitiu, innovador i generador de serveis de qualitat. Millorant el benestar de les persones residents i dels seus familiars.

Durant el 2019 s’han dut a terme les següents accions formatives:

– Atenció centrada en la persona. Preservació de la intimitat. Nou rol de l’equip sanitari.
– Bon tracte i dignitat als centres residencials 3 edat.
– Intervenció cognitiva des de quotidianitat.
– Intel·ligència emocional. Resolució de conflictes.
– Prevenció de riscos penals i codi ètic i conducta.
– Formació en emergències. Simulacre d’evacuació.
– Escola de l’esquena.
– Prevenció de riscos laborals de personal sociosanitari.
– Curs d’investigació d’accidents.
– Gestió de RRHH amb perspectiva de gènere.
– Sensibilització en Igualtat i corresponsabilitat.

El sistema de formació de Gesmed, aplicat al nostre centre s’orienta cap a la formació contínua, ja que considera no solament la formació inicial per a persones de nou ingrés, sinó també el manteniment i actualització permanent dels coneixements del personal.