72086169_2425938384168792_5982946261450358784_n

El 9 d’Octubre a Cullera

A la Residència Municipal de Persones Majors Dependents de Cullera hem rebut la Muixeranga de Cullera, dins la programació d’actes per celebrar el 9 d’octubre, acompanyats de les famílies, el personal i la Regidora de la Residència de l’Ajuntament Cullera Francesca Ortiz