1656516313665

Desde Velluters, per un amor lliure

«Que mai més nungú haja de disculpar-se per ser»
Tres Voltes Rebel

Per un amor lliure i sense fronteres.