cullera

Comunicat de les persones residents de Cullera

Comunicat de les persones residents de Residència Municipal de Persones Majors Dependents de Cullera:

“Jo sóc forta i açò ho passaré”