activage-logo

Activage aborda la probresa energètica en 500 llars valencians

  • El projecte Activage posa en marxa un projecte d’investigació social sobre el risc de pobresa energètica de persones majors de la Comunitat Valenciana.
  • La iniciativa naix d’un acord de col·laboració signat entre la Càtedra de transició energètica de la Universitat Politècnica de València –Las Naves i les empreses ATENZIA, GESMED, INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL i MYSPHERA, totes elles sòcies d’Activage.

En el marc del projecte europeu Activage s’ha signat un acord de col·laboració per a participar en investigacions, estudis, projectes i treballs que versen sobre la pobresa energètica.

La investigació tindrà com a objecte d’estudi al voltant de 500 llars de persones majors de 65 anys que viuen soles i que ja estan participant en el projecte Activage, la finalitat del qual és fomentar l’envelliment actiu i saludable, mitjançant solucions tecnològiques conegudes com a “Internet de les Coses”.

Gràcies als sensors que ja es troben instal·lats en les llars de les persones usuàries, es podrà explotar les dades termomètriques obtingudes i que seran gran utilitat per al desenvolupament de la investigació. En concret, les dades de temperatura i humitat tindran un ús social en aplicar-los per a activitats de detecció, prevenció, estudi i avaluació de la pobresa energètica en la Comunitat Valenciana.

El regidor d’Innovació de l’Ajuntament de València, Carlos Galiana, ha explicat que aquestes accions van dirigides a pal·liar la situació de vulnerabilitat energètica que pateixen moltes persones majors en les seues llars al no poder fer front a les seues factures d’electricitat a final de mes.

L’edil ha recordat que en la ciutat de València hi ha un 10% de llars valencians que una vegada descomptats les despeses energètiques, li queda uns ingressos per davall de la línia de la pobresa monetària i un 23% que es queda amb uns ingressos per davall de la renda mínima d’inserció, segons el “Mapa de la Pobresa Energètica a València 2016” de la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV-Las Naves.

D’altra banda, la coordinadora del pilot a nivell local i tècnica d’I+D+i de Las Naves, Elena Rocher, ha explicat que “amb aquesta col·laboració, els socis del pilot d’Activage de València fem un pas més enllà, aprofitant les dades que proporciona la tecnologia i treballant-los per a traure’ls altres usos complementaris als inicialment previstos dins del projecte. D’aquesta manera, amb la mateixa solució tecnològica és possible millorar diversos àmbits de la qualitat de vida de les persones majors”.

Rocher ha recordat que els sensors ja es troben actualment instal·lats en les llars dels participants i totalment operatius recollint informació en temps real. “Aprofitarem les dades que ja estan recollint els sensors per a estudiar el confort de les llars de les persones majors participants i donar-los un retorn en forma de recomanacions i derivació a altres recursos municipals en els casos en què siga oportú”, ha incidit.

D’aquesta manera, a més de l’atenció i la sensació de seguretat que la solució proporciona a les persones majors, també aporta informació valuosa per a la presa de decisions davant possibles condicions ambientals de l’entorn que poden influir en el seu benestar.

A part d’obtindre, analitzar i gestionar les dades referents a l’energia en les llars, les entitats participants desenvoluparan diferents activitats, des de la realització de jornades de divulgació tecnològica, publicacions, promoció en esdeveniments i esdeveniments científics, tècnics, entre altres.

Una vegada finalitzada la primera fase amb el focus d’actuació a la ciutat de València, els socis col·laboradors estudiaran la possibilitat d’ampliar la investigació a una fase II l’àmbit d’estudi de la qual es podria estendre a la Comunitat Valenciana.

ATENZIA, GESMED, INICIATIVA SOCIAL INTEGRAL, de finalitat social, treballen en el sector de cures i atenció a persones majors, i Mysphera, el soci tecnològic d’ACTIVAGE, és el fabricant de LOCS, la solució mitjançant la qual es recolliran els paràmetres necessaris per a portar cap la iniciativa.

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 732679