velluters_diapau2

A Velluters celebrem el Dia Mundial de la Pau amb música

El proper dilluns dia 30 de gener a les 11 hores celebrem el Dia Mundial de la Pau a la Residència i Centre de Dia de Velluters amb un microconcert del projecte Músics por la salut.

Músics per la salut és un projecte format per músics voluntaris que realitzen micro concerts a centres hospitalaris per tractar de millorar la qualitat assistencial de les persones malaltes.

Aquest és un projecte en evolució, utilitzant el hashtag #MúsicosPorLaSalud a les xarxes socials podem ajudar-los a millorar.

Més informació a: http://socialmusik.es/musicosporlasalud/