02d68e5f-4daa-44c5-97c0-ab721108d106

A Palau de Raga hem eixit a passejar

A Palau de Raga hem eixit a passejar amb els nostres residents i les seves families.

Em gaudit del bon temps i del pulmó de la nostra ciutat, el llit del Riu Túria.